MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Vyhodnocovacie jednotky k detektorom spálitelných pynov a pár

Typ
názov
pripojiteľné snímače
počet snímačov
vstupné siete
ZÓNY/ stavy
pripojenie hladinomer
sledovanie teploty
pripojenie PC
napájacie napätie
zaťaž/relé
relé/výstupy
HD 01.01/C nie 1 nie 1/2 nie áno nie 10-16V=
16-24V=
3
230V/5A
UA 11.01/D SZ 10.04/D
SZ 10.3x
SZ 10.4x
SZ 10.5x
4 4 2/2 nie nie nie 10-16V=
16-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/8 SZ 10.04/D
SZ 10.3x
SZ 10.4x
SZ 10.5x
8 4 2/2 áno áno áno 10-16V=
16-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/16 16 áno
UD 11.01/A 32 nie
UD 11.01/8-TS SZ 10.04-TS
SZ 10.3x-TS
SZ 10.4x-TS
SZ 10.5x-TS

HD 01.01/CR
8 4 1/5 áno áno áno 10-16V=
16-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/16-TS 16 áno
UD 11.01/A-TS 32 nie
UD 11.01-TSC
centrálny modul
UD 11.01-TS 64 8 -
(UD)
8/5 áno áno áno 10-16V=
16-24V=
6
230V/5A
+ max 8
UD 11.01-TS
počúvací modul
SZ 10.04-TS
SZ 10.xx-TS
HD 01.01/CR
16 4 nie

UD 100
bezpečnostný
vizualizačný
software na PC

UD 11.01-TS 150 10 -
(UD)
10/5 áno áno +PC

intra-
net

inter-
net
PC nie
+ max 10
UD 11.01-TS
počúvací modul
SZ 10.04-TS
SZ 10.xx-TS
HD 01.01/CR
15 4 10-16V=
16-24V=
6
230V/5A
UD 100/D
riadiaca jednotka
dotykovým displejom
SZ 10.04-TS
SZ 10.3x-TS
SZ 10.4x-TS
SZ 10.5x-TS
HD 01.01/CR
64 8 -
(UD)
8/5 áno áno áno 10-16V=
16-24V=
5
230V/5A