Vyhodnocovacie jednotky k detektorom spálitel. pynov a pár

Typ
názov
pripojiteľné snímače
počet snímačov
vstupné siete
ZÓNY/ stavy
pripojenie hladinomer
sledovanie teploty
pripojenie PC
napájacie napätie
zaťaž/relé
relé/výstupy
HD 01.01/C nie 1 nie 1/2 nie nie nie 10-16V=
17-24V=
3
230V/5A
UA 11.01/D SZ 10.3x
SZ 10.4x
SZ 10.5x
SZ 10.04/D
4 4 2/2 nie nie nie 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/8

SZ 10.3x
SZ 10.4x
SZ 10.5x
SZ 10.04/D

8 4 2/2 áno áno áno 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/16 16 áno
UD 11.01/A 24 nie
UD 11.01/8-TS SZ 10.3x-TS
SZ 10.4x-TS
SZ 10.5x-TS
SZ 10.04/TS
HD 01.01/CR
8 4 1/5 áno áno áno 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/16-TS 16 áno
UD 11.01/A-TS 24 nie
UD 11.01-TSC
centrálny modul
UD 11.01-TS 48 (64) 10 -
UD TS
10/5 áno áno áno 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01-TS
počúvací modul
SZ 10.3x-TS
SZ 10.4x-TS
SZ 10.5x-TS
SZ 10.04/TS
HD 01.01/CR
16 4 nie

UD 100
bezpečnostný vizualizačný
software na PC

UD 11.01-TS 150 10 -
UD-TS
10/5 áno áno +PC
cez
sieť
PC UD-TS
UD 100/D
a riadiaca jednotka
dotykovým displejom
SZ 10.3x-TS
SZ 10.4x-TS
SZ 10.5x-TS
SZ 10.04/TS

HD 01.01/CR
64 10 -
UD-TS
10/5 áno áno áno 10-16V=
17-24V=
5
230V/5A