MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Domáci detektor HD 01.01 (detektor dymu)

na zabezpečenie Vášho rodinného domu

ale aj kotolne, dielne, garáže.

Domáci detektor plynu HD 01.01 je zjednodušenou verziou priemyselného detektora výbušných a spáliteľných alebo otravných či jedovatých plynov dlhoročne osvedčený v praxy. Podľa zabudovaného snímača umožňuje jednostupňové vyhodnocovanie jedného až dvoch plynov.

Nové modely HD 01.01 s jednoúrovňovým vyhodnotením umožňujú meranie a vyhodnocovanie výbušného metánu a otravného oxidu uholnatého. Takto vybavený je obzvlášť vhodný na monitorovanie vykurovacieho systému rodinného domu pre zabezbčenie bezstarostného a plynulého chodu života vašej domácnosti.

I. stupeň Varovná a II. stupeň Poplašná signalizácia sa vyvoláva spustením výstražného zvukového signálu, a pri modeloch s reléovým výstupom aktiváciou relé, ktoré je možné využívať na spínanie alebo rozpínanie príslušných zariadení. Výstupy relé sú bez napäťového kontaktu. Na prístroj podľa potreby je možné napojiť ďalšie zvukové signalizačné zariadenie.

Na výber existujú tieto modely
HD 01.01 súčasné meranie CO a CH4
HD 01.01/1 súčasné meranie CO a CH4s reléovým výstupom
HD 01.01/C CH4 - zemného plynu alebo propán-butánu
HD 01.01/C-2 CH4 - zemného plynu alebo propán-butánus reléovým výstupom
HD 01.01/C-A meranie CO
HD 01.01/C-2A meranie COs reléovým výstupom

Všetky tieto modely sú vybavené so zásuvkou na externé napájanie a adptérom na 12V.

a

Návod na obsluhu:

HD01_01.pdf
HD01_01.pdf

Návod na obsluhu:

HD01_01.doc
HD01_01.doc