MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Samočinný detektor HD 01.01/C

vhodný na zabezpečenie pracovísk
s výskytom nebezpečných látok

ale aj kotolne, dielne, garáže alebo domácnosti.

a

Návod na obsluhu:

HD01_01.pdf
HD01_01.pdf

Návod na obsluhu:

HD01_01.doc
HD01_01.doc