MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Vážení priatelia,

predstavuje sa Vám firma MIKro-trade spol. s r. o., najväčší výrobca detektorov únikov plynov a pár na Slovensku. Naše výrobky - detekčné a vyhodnocovacie jednotky - už viac rokov úspešne pracujú v stovkách priemyselných, potravinárskych a ďaľších podnikov na Slovensku a v Čechách. Dlhodobé skúsenosti s výrobou a prevádzkou detektorov spolu so širokou sieťou servisov sú zárukou ich kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti. Detektory sú určené na detekciu spáliteľných plynov a pár. Možno ich použiť na ochranu všetkých priestorov, kde sa môžu vyskytnúť nežiadúce výrony horľavých a jedovatých plynov a pár. Detektor chráni objekty pred nebezpečným nahromadením výbušnej alebo jedovatej zmesi plynu a pár. Jednotka reaguje aj na dym a aerosoly, vznikajúce tepelným rozkladom látok a je schopná indikovať v zárodku vznikajúci požiar. Detektor pozostáva z ústredne a snímacích jednotiek.
Všetky naše výrobky sú atestované a ich výroba, montáž a používanie sú schválené českými, slovenskými a maďarskými skúšobnými ústavmi.
Kontakt a všetky informácie ohľadne dodávok, montáže, povinných revízií a sieti servisov získate od firmy:

Contact:

MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364

P.O.BOX 182
Slovakia

Naša e-mailova adresa: mikrotrade@mikrotrade.sk