MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

UD 100.01/x-D

Bezpečnostný a vizualizačný program pre nepretrzité sledovanie stavov

riadenie a vyhodnotenie detektorov spáliteľných plynov a pár spolu s vj UD 11.01-TSP

Riadiací vizualizačný program do priemyselného počítača patrí medzi najnovšie a najmodernejšie vybavenie pre nepretžité sledovanie stavov. Ponúka vysokú úroveň užívateľského komfortu pri sledovaní a ovládaní stavu jednotlivých snímačov. Programové vybavenie umožňuje použiť v rôznych kombináciách zapojenia, či už v spojitosti s vyhodnocovacími jednotkami UD 11.01 alebo bez nich. Užívateľské prostredie môže byť prispôsobené priamo na vizualizáciu konkrétneho technologického procesu, čo poskytuje operátorovi rýchly a jednoduchý prehľad o stave celého systému.

priemyselný počítač - jednoduchšie a prehladnejsie ovládanie

Vlastnosti systému:

ovládanie a zber údajov zo snímačov

grafické zobrazenie stavu jednotlivých snímačov

spolupráca s vyhodnocovacími jednotkami UD11.0x (možnosť pripojiť až 8 autonómnych zón)

vytváranie a archivovanie prevádzkových záznamov v internej pamäti           

sledovanie stavu cez internet (použitím určeného programu na vzdialenom PC) cez ethernet alebo GPRS

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár