Osvedčená vyhodnocovacia jednotka typ UA11.01

v DIN lištovom prevedení

k 4 detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx

UA 11.01UA 11.01 Vyhodnocovacia jednotka UA11.01/D je obnovená verzia našej osvedčenej serie UA v digitálenj podobe. VJ je zariadenie na zisťovanie alarmových stavov pre naše najnovšie digitálne snímače plynu rady SZ 10.xx. Vyhodnocovanie je vizuálne zobrazované signalizačnými LED diódami, upozorňované zabudovanou varovnou zvukovou signalizáciou a tiež indikované pomocou spínacích relé. Jednotka vie vyhodnotiť tri stavy: bezporuchový stav, výstraha a poplach a to na základe informácii získaných od snímača, podľa vopred nastavených zdravotných či bezpečnostných noriem. Ďalej vie vyhodnocovacia jednotka indikovať poruchový stav na základe vyhodnotenia minimálneho odberu snímača plynu.
Vyhodnocovacia jednotka je vyrobená v DIN-lištovom prevedení. Na prednej strane panela (obr.1) sú umiestnené signalizačné LED diódy, na základe ktorých je možné identifikovať prevádzkový stav snímačov a „skryté“ tlačítko na nastavenie počiatočného stavu zariadenia (Reset).

príklady zapojeniaK VJ je možné pripojiť až 4 snímače plynu SZ 10.xx. Jednotlivé snímače sa pripájajú na zbernicu COMM. Výhodou VJ je digitálna komunikácia, ktorá umožňuje zapojenie akejkolvek topológie vstupných sietí buď sériovej či paralelnej alebo ich kombinácie. Vyhodnocovanie je rozdelené na dve zóny: 1., a 2. snímač do I. zóny a 3., 4. snímač do II. zóny (obr.2).


 

NÁVOD NA OBSLUHU

 


Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár