MIKro-trade s.r.o.

Jilemnického 305/35
929 01 Dunajská Streda
+421/(0)31-55 22 181
+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

UD 11.01

Pokročilá vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01

v digitálmon DIN lištovom prevedení

až k 32 detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx

Digitálna vyhodnocovacia jednotka UD 11.01 je druhým
zo série výrobkov s DIN-lištovým prevedením.

Vďaka nových riešení, k jednotke môžeme pripojiť až 32 snímacích jednotiek.

Digitálna komunikácia nám umožní sériové aj paralelné pripojenie naprogramovaných snímacích jednotiek pomocou štvoržilového kábla, kde dve žily slúžia na pripojenie napájacieho zdroja a ďalšie dve podporujú digitálnu komunikáciu.

4 vstupy vyhodnocovacej jednotky umožňujú vytvorenie štyroch samostatných sietí. Aktuálny stav vyhodnocovacej jednotky, ako aj snímačov môžeme sledovať na LCD displeji. S týmto novým systémom – okrem plynov a dymu – môžeme sledovať aj zmeny teploty s presnosťou 0,5 °C. Zadaním určitých hladín prístroj umožňuje trojstupňové vyhodnotenie (bezporuchový stav, I. stupeň: výstraha, II. stupeň: poplach).

Výstup prístroja môže byť rozdelený na dve samostatné zóny, pričom jednotlivé snímače sa dajú priradiť ľubovoľne k prvej alebo k druhej zóne. Jednotlivé zóny umožňujú trojstupňové vyhodnotenie na reléových výstupoch s nulovým napätím.

Nová vyhodnocovacia jednotka UD 11.01 s príslušnými snímačmi je pre jeho všestrannú používateľnosť ideálnym prístrojom tak v priemyselných a poľnohospodárskych aplikáciách, ako aj v obytných blokoch, podzemných garážach a v mnohých iných oblastiach každodenného života.

typemax no of sensorszone/stage
UD 11.01/882/2
UD 11.01/16162/2
UD 11.01/A322/2

Návod na obsluhu:

UD11_01.pdf
UD11_01.pdf

Návod na obsluhu:

UD11_01.doc
UD11_01.doc

Program na adresovanie senz.:

ADRsz10.0.zip
ADRsz10.0.zip

Používateľská príručka k programu:

ADRsz10.0.pdf
ADRsz10.0.pdf

Driver pre prevodník
USB-RS485

KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver R2176.zip
KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver R2176.zip

Driver pre prevodník
USB-RS485

KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver Win7.zip
KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver Win7.zip