Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01

v DIN lištovom prevedení

k detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx

UD 11.01 UD 11.01 Digitálna vyhodnocovacia jednotka UD 11.01 je druhým zo série výrobkov s DIN-lištovým prevedením. Vďaka nových riešení, k jednotke môžeme pripojiť až 16 snímacích jednotiek. Digitálna komunikácia nám umožní sériové aj paralelné pripojenie naprogramovaných snímacích jednotiek pomocou štvoržilového kábla, kde dve žily slúžia na pripojenie napájacieho zdroja a ďalšie dve podporujú digitálnu komunikáciu. Vstup vyhodnocovacej jednotky umožňuje vytvorenie štyroch samostatných sietí. Aktuálny stav vyhodnocovacej jednotky, ako aj snímačov môžeme sledovať na LCD displeji. S týmto novým systémom – okrem plynov a dymu – môžeme sledovať aj zmeny teploty s presnosťou 0,5 °C. Zadaním určitých hladín prístroj umožňuje trojstupňové vyhodnotenie (bezporuchový stav, I. stupeň: výstraha, II. stupeň: poplach). Výstup prístroja môže byť rozdelený na dve samostatné zóny, pričom jednotlivé snímače sa dajú priradiť ľubovoľne k prvej alebo k druhej zóne. Jednotlivé zóny umožňujú trojstupňové vyhodnotenie na reléových výstupoch s nulovým napätím.
Nová vyhodnocovacia jednotka UD 11.01 s príslušnými snímačmi je pre jeho všestrannú používateľnosť ideálnym prístrojom tak v priemyselných a poľnohospodárskych aplikáciách, ako aj v obytných blokoch, podzemných garážach a v mnohých iných oblastiach každodenného života.

príklad zapojenia

 

shéma zapojenia

NÁVOD NA OBSLUHU

 

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár