Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01/X-TS

v DIN lištovom prevedení

k detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx-TS

UD 11.01 UD 11.01 S vyhodnocovacou jednotkou UD 11.01X-TS Vám predstavujeme pokračovanie osvedčenej série UD.
Digitálna vyhodnocovacia jednotka UD 11.01X-TS podporuje viacstupňové vyhodnotenie. Táto vlastnosť prístroja umožňuje presnejšie meranie koncentrácií, ako aj ekonomickejšie realizovanie zákrokov. V súlade s normami EU môžeme paralelne sledovať jednotlivé zdravotné a bezpečnostné hladiny koncentrácie.
Vyhodnocovacia jednotka ponúka aj novú funkcionalitu: meranie vodnej hladiny. V prípade prílevu väčšieho množstva vody, alebo prasknutia potrubia prístroj signalizuje kritické zvýšenie hladiny vody, príp. uskutoční zákrok (zapne čerpadlá).
LCD displej vyhodnocovacej jednotky slúži na zobrazenie aktuálnych hladín resp. retrospektívne sledovanie zmien. Riadenie externých jednotiek prebieha pomocou reléových výstupov s nulovým napätím. Prístroj indikuje stav odlišný od normálneho stavu zvukovou a svetelnou signalizáciou. Reléové výstupy sú programované nas- ledovným spôsobom:

K centrálnej jednotke UD 11.01-TS môžeme pripojiť nasledovné senzory:
        SZ 10.31-TS, SZ 10.XX/X-TS, SZ 10.04/D-TS.
K týmto senzorom môžeme pridať aj modul na meranie teploty, tým môžeme ďalej rozšíriť možnosti kontroly a sledovania kritických bodov.
Po zapnutí, centrálna jednotka vykoná konfiguráciu stavov a adries jednotlivých senzorov. Plynové senzory označí písmenom „C“, senzory teploty a plynu písmenom „T“.

Centrálna jednotka bola vyvinutá v dvoch variantoch:
Nižšie sú uvedené dva možné pripojenia; variabilita pripojení je však prakticky nekonečná.
V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím našu firmu.

shéma zapojenia príklad zapojenia Vizualizačný program1
Vizualizačný program2
Vizualizačný program3
Vizualizačný program3

Technické údaje

všeobecné údaje

napájacie napätie VJ: jednosmerné 10-16 V
maximálna spotreba: 2,0 A (so 16 senzorami)
počet pripojiteľných snímačov: 8, 16
počet výstupných signalizačných relé: 6
technické prevedenie: DIN lištová konštrukčná krabica HC53 6MD

svorkovnica A_IN01

priemer vodiča: O 0,3-1,5mm2
max. prúd: 0,2 A
max. napätie: 24 V

svorkovnica SYS, CON1-CON6

priemer vodiča: O 1,5mm2
max. prúd: 4 A
max. napätie: 250 V

pripojenie zvukovej signalizácie

napájacie napätie sirény 10-16 V (napájacie napätie VJ)
max. prúd: 100mA
priemer vodiča: O 0,3-1,5mm2

NÁVOD NA OBSLUHU

 

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár