Jesenského 5420
929 01 Dunajská Streda

+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Riešenia v oblasti zistenia a merania, ale aj varovania a zasahovania

 

spoločnost s najrozsiahlejšími skúsenosťami v oblasti detektovania plynov na Slovensku

 

pri únikoch výbušných ale aj inak životu nebezpečných plynov a pár!

Už je dostupný žiadaný nový detektor vybavený s LCD DISPLEJOM

detektor plynu
ÚPLNE NOVÁ GENERÁCIA SZ 10.x/D a už je ho možné objednať v testovacom režime

detektory plynu
do všetkých našich detektorov spáliteľných plynov a pár.

detektor plynu

 

 

 

 

 

Spoľahlivosť priemyseľných detektorov aj do domácností - HD 01.01

pre najúčinnejšie monitorovanie vlasného vykurovacieho systému

Domáci detektor plynu HD 01.01

Pozor! Vykurovacia sezóna sa už začala...

Spoľahlivosť priemyseľných detektorov aj do domácností - HD 01.01

pre najúčinnejšie monitorovanie vlasného vykurovacieho systému

Domáci detektor dymu HD 01.01

súčasné meranie dvoch plynov: metánu a oxidu uholnatého

Pozor! Vykurovacia sezóna sa už začala...

Spoľahlivosť priemyseľných detektorov aj do domácností - HD 01.01

pre najúčinnejšie monitorovanie vlasného vykurovacieho systému

Domáci detektor CO HD 01.01

súčasné meranie dvoch plynov: metánu a oxidu uholnatého

možnosť pripojenia detktoru zaplavovania

Pozor! Vykurovacia sezóna sa už začala...

Spoľahlivosť priemyseľných detektorov aj do domácností - HD 01.01

pre najúčinnejšie monitorovanie vlasného vykurovacieho systému

Domáci detektor oxid uholatý HD 01.01

súčasné meranie dvoch plynov: metánu a oxidu uholnatého

možnosť pripojenia detktoru zaplavovania

výstupmi relé pre účinné zasahovanie pri únikoch
alebo poruchách s uzavretím privodov

Pozor! Vykurovacia sezóna sa už začala...

Osvedčená vyhodnocovacia jednotka typ UA 11.01/D

Detektor nebezpečných plynov UA 11.01
v DIN lištovom prevedení

so širokuo možnosťou ich využitelnosti

v domácnosti,
dielni,
kotolni
ale aj pri
výrobných procesoch

Osvedčená vyhodnocovacia jednotka typ UA 11.01/D

Detektor nebezpečných plynov UA 11.01

digitálnou komunikáciou

až k 4 detektorom
rady SZ 10.xx

zapojitelných sériovo

možnosťou použitia externého nájacieho zdroja

Osvedčená vyhodnocovacia jednotka typ UA 11.01/D

Detektor nebezpečných plynov UA 11.01

digitálnou komunikáciou

až k 4 detektorom
rady SZ 10.xx

zapojitelných paralelne

rozdelených v dvoch separovaných zónach

Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01 a UD 11.01-TS

Detektor nebezpečných plynov UD 11.01
dvojúrovňovým vyhodnotením

alebo

viacúrovňovým vyhodnotením

naša najrozsiahlejšie použivaná a v praxi dlhodobo osvedčená

Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01/8

Detektor nebezpečných plynov UD 11.01

dvojúrovňovým vyhodnotením

až k 8 detektorom
rady SZ 10.xx

možnosťou zapojenia

teplotného senzora

Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01/16

Detektor nebezpečných plynov UD 11.01

dvojúrovňovým vyhodnotením

až k 16 detektorom
rady SZ 10.xx

možnosťou zapojenia detektoru zaplavenia

Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01-TS

Detektor nebezpečných plynov UD 11.01

3,
4 alebo až
5 úrovňovým
vyhodnotením

možnosťou zapojenia teplotného senzora a detektoru zaplavenia

Vizualizačný softvare na nepretržité sledovanie a presné vyobrazenie

s vlastnými technickými schémami o zapojení systému v technológií.

Naša firma tiež úzko spolupracovala na vedecko výskumnej práci ...

pre zlepšenie podmienok chovu zvierat v budovách živočíšnej výroby.

Nepretržité sledovanie znečistenia ovzdušia podzemných garážov ...

... s viz. softvérom možnosťou vzdialeného sledovania a zasahovania.

Vizualizačný softvare na presné vyobrazenie velkosti a miesta vzinku

... nastalých udalostí s presným časom a dôkladným archivovaním.

... nastalých udalostí s presným časom a dôkladným archivovaním.

... nastalých udalostí s presným časom a dôkladným archivovaním.

NOVINKA! Novú radu detektorov osadzáme aj INFRASENZORom na CO2, CH4, C3H8

detektor plynu
Nová rada infrasenzorov v detektoroch spáliteľných plynov a pár SZ 10.5x.

detektory plynu
Vyššia selektívnosť
a dlhšia životnosť.

detektor plynu

 

 

 

 

 

Na žiadosť osaditelný modul na pripojitelnosť s protokolom MODBUS

MODBUSPodporovany seriovy komunikacny protokol MODBUS v roznych varintach:

  • Modbus RTU
  • Modbus ASCII
  • Modbus TCP/IP
  • Modbus UDP