Jesenského 5420
929 01 Dunajská Streda

+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

UD 11.01

Vyspelá vyhodnocovacia jednotka UD 11.01-TS

zabezpečuje 3, 4 alebo 5 stupňové vyhodnotenie

až k 32 detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx-TS

Vyhodnocovacou jednotkou UD 11.01-TS predstavíme pokračovanie v priemiselnej výrobe široko osvedčenej DIN listovej série UD.

Digitálna vyhodnocovacia jednotka UD 11.01-TS podporuje viacstupňové vyhodnotenie stavov namerané detektormi SZ 10.xx-TS. Táto vlastnosť prístroja umožňuje presnejšie meranie koncentrácií, ako aj ekonomickejšie realizovanie zákrokov. V súlade s normami EU môžeme paralelne sledovať jednotlivé zdravotné a bezpečnostné hladiny koncentrácie.

Vyhodnocovacia jednotka ponúka aj novú funkcionalitu: meranie vodnej hladiny. V prípade prílevu väčšieho množstva vody, alebo prasknutia potrubia prístroj signalizuje kritické zvýšenie hladiny vody, príp. uskutoční zákrok (zapne čerpadlá).

LCD displej vyhodnocovacej jednotky slúži na zobrazenie aktuálnych hladín resp. retrospektívne sledovanie zmien. Riadenie externých jednotiek prebieha pomocou reléových výstupov s nulovým napätím. Prístroj indikuje stav odlišný od normálneho stavu zvukovou a svetelnou signalizáciou. Reléové výstupy sú programované nas- ledovným spôsobom:

K centrálnej jednotke UD 11.01-TS môžeme pripojiť nasledovné senzory: SZ 10.3x-TS, SZ 10.4x-TS, SZ 10.4x-TS, SZ 10.04-TS.
K týmto senzorom môžeme pridať aj modul na meranie teploty, tým môžeme ďalej rozšíriť možnosti kontroly a sledovania kritických bodov. Centrálna jednotka bola vyvinutá v dvoch variantoch:

Nižšie sú uvedené dva možné pripojenia; variabilita pripojení je však prakticky nekonečná. V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím našu firmu.

shema zapojenia

Návod na obsluhu:

UD11_TS.pdf
UD11_TS.pdf

Návod na obsluhu:

UD11_TS.doc
UD11_TS.doc

Program na adresovanie senz.:

ADRsz10.0.zip
ADRsz10.0.zip

Používateľská príručka k programu:

ADRsz10.0.pdf
ADRsz10.0.pdf

Driver pre prevodník
USB-RS485

KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver R2176.zip
KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver R2176.zip

Driver pre prevodník
USB-RS485

KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver Win7.zip
KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver Win7.zip