Jesenského 5420
929 01 Dunajská Streda

+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

UA 11.01

Obnovená vyhodnocovacia jednotka typ UA 11.01

v DIN lištovom prevedení

k 4 detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx

Vyhodnocovacia jednotka UA 11.01/D je obnovená verzia našej osvedčenej serie UA v digitálenj podobe.

VJ je už moderné zariadenie na zisťovanie alarmových stavov pre naše najnovšie digitálne snímače plynu rady SZ 10.xx. Vyhodnocovanie je vizuálne zobrazované signalizačnými LED diódami, upozorňované zabudovanou varovnou zvukovou signalizáciou a tiež indikované pomocou spínacích relé.

Jednotka vie vyhodnotiť tri stavy: bezporuchový stav, výstraha a poplach a to na základe informácii získaných od snímača, podľa vopred nastavených zdravotných či bezpečnostných noriem. Ďalej vie vyhodnocovacia jednotka indikovať poruchový stav na základe vyhodnotenia minimálneho odberu snímača plynu.

Vyhodnocovacia jednotka je vyrobená v DIN-lištovom prevedení. Na prednej strane panela (obr.1) sú umiestnené signalizačné LED diódy, na základe ktorých je možné identifikovať prevádzkový stav snímačov a „skryté“ tlačítko (Reset) na nastavenie počiatočného stavu zariadenia.

príklady zapojenia K VJ je možné pripojiť až 4 snímače plynu SZ 10.xx. Jednotlivé snímače sa pripájajú na zbernicu COMM. Výhodou VJ je digitálna komunikácia, ktorá umožňuje zapojenie akejkolvek topológie vstupných sietí buď sériovej či paralelnej alebo ich kombinácie. Vyhodnocovanie je rozdelené na dve zóny: 1., a 2. snímač do I. zóny a 3., 4. snímač do II. zóny (obr.2).


Návod na obsluhu:

UA11_01.pdf
UA11_01.pdf

Návod na obsluhu:

UA11_01.doc
UA11_01.doc

Program na adresovanie senz.:

ADRsz10.0.zip
ADRsz10.0.zip

Používateľská príručka k programu:

ADRsz10.0.pdf
ADRsz10.0.pdf

Driver pre prevodník
USB-RS485

KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver R2176.zip
KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver R2176.zip

Driver pre prevodník
USB-RS485

KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver Win7.zip
KB-SRV-USB-Rs485 VCP Driver Win7.zip