Jesenského 5420
929 01 Dunajská Streda

+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Detektor horľavých, výbušných, otravných či jedovatých plynov a pár


Naša firma dodáva rôzne druhy detektorov pre stabilné systémy detekcie výbušných, spáliteľných či toxických plynov, ako aj samočinné detektory na únik plynu v domácnostiach ale aj v priemyselnom prostredí, detektor plynu CO či CO2, detektory výbušných plynov, detektory .

Tieto detektory plynov sú vybavené polovodičovými, elektrochemickými alebo infra- senzormi, ktorých odpor sa zmení v závislosti od prietoku množstva plynových molekúl. Zmeny odporu sa vyhodnocujú elektronicky.

Výhodou detektorov vybavené polovodičovým senzorom je ich dlhá životnosť, bezpodmienečná reakcia, ľahká kontrola a v neposlednom rade ich priazniva cena. Za nedostatok môžeme považovať ich slabú selektivitu. Ich použitie doporučujeme v širokom spektre a to na základe doterajších skúseností a spokojnosti našich doterajších odberateľov. Pri používaní elektrochemických senzorov dosiahneme vyššiu selektívnosť, ale ich životnosť je ovela kratšia ako u polovodičových senzorov. Infrasenzory zabezpečujú najmodernejší spôsob detekcie s najväčšiou selektivitou, ich jedinou nevýhodou je ich momentálne ešte vysoká cena.

Už je dostupný žiadaný nový detektor vybavený s LCD DISPLEJOM

detektor plynu
ÚPLNE NOVÁ GENERÁCIA SZ 10.x/D a už je ho možné objednať v testovacom režime

detektory plynu
do všetkých našich detektorov spáliteľných plynov a pár.

detektor plynu

Naše typy môžeme rozdeliť:


Názov: číslá x Detektované plyny Krytie Typ senzora Vyhodnocovacie jednotky
1 zemný plyn CH4
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2

polovodičové senzory

UA 11.01/D
UD 11.01/8
UD 11.01/16
UD 11.01/A
UD 100-PC

Bezpečnostný a vizualizačný
vyhodnocovací software na PC
alebo na priemyseľný tablet
s možnosťou archivácie údajov.

2 propan
3 CS2, H2S
4 nafta
5 NH3
6 aceton, isobutan
7 acetylen
8 benzin
9 CO
10 H2
11 etanol
12 xylen
13 toluen
14 etylen
15 metanol, propanol
31 zemný plyn CH4

IP54

31/C CO
32 propan
33 NH3, H2S
34 aceton, acetylen
35 NO, NO2
36 H2
37 nafta
38 etanol
39 R407, R404
41 CO
IP54

elektrochem.

42 Cl2
43 THT tetrahidrotiofen
44 NO2
45 NO
46 O3
47 HCl
48 H2S
49 O2
50 CO2
IP54

infra

51 NH3
52 zemný plyn CH4
53 propan

Názov: číslá x Detektované plyny Krytie Typ senzora Vyhodnocovacie jednotky

x čísla
viď. vyššie

viď. vyššie
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2

polovodičové senzory

UD 11.TS/8
UD 11.TS/16
UD 11.TS/A
UD 11.TSC
UD 11.TSP
UD 100-PC

Viacúrovňové vyhodnotenie (4-5 stupeň),
je nastavitelné podľa vlasných požiadaviek.

Podľa predpisov EU plynové detektory
do podzemných garážov kalibrujeme nasledovne:
I.st.60ppm,
II.st. 90ppm,
III.st. 150ppm,
IV.st. 250ppm.

viď. vyššie
IP54
viď. vyššie
IP54

elektrochem.


Názov: číslá x Detektované plyny Krytie Typ senzora Vyhodnocovacie jednotky

x čísla
viď. vyššie

viď. vyššie
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2

polovodičové senzory

Pridavným modulom vybavený detektor na samočinné kontinuále vyhodnotenie stavov napätovým alebo prúdovým ANALÓGOVÝM výstupom nastaviteľný podla požiadaviek v medziach:
napätový: 0 - 5 V
prúdový: 4 - 20 mA

viď. vyššie
IP54
viď. vyššie
IP54

elektrochem.


Názov: číslá x Detektované plyny Krytie Typ senzora Vyhodnocovacie jednotky
  zemný plyn (CH4) + CO
IP20

+adapter

polovodičové senzory

jednostupňová
/1 zemný plyn (CH4) + CO jednostupňová s reléovým výstupom
/C zemný plyn (CH4)

jednostupňová

/C-2 zemný plyn (CH4) jednostupňová s reléovým výstupom
/C-A CO

jednostupňová

/C-2A CO jednostupňová s reléovým výstupom
/C-3 zemný plyn (CH4)
IP20
dvojstupňová s reléovým výstupom
/C-4 zemný plyn (CH4) +adapter dvojstupňová s reléovým výstupom
/C-5 CO dvojstupňová s reléovým výstupom
/C-6 CO

IP20

/

IP40

dvojstupňová s reléovým výstupom
/CR CO dvojstupňová s reléovým výstupom

Špec. programom, umožňuje
pripájanie k vyhodnoc. jednot. UD a UD-TS

 

Nastavenie prístrojov uskutočňujeme v bezpečnostných normách a hygienických predpisov. Indikované úrovne u snímačov sú vo dvoch stupňoch nastavené /VÝSTRAHA a POPLACH/.

Pri zohladnení predpisov EU namontované plynové detektory do podzemných garážov kalibrujeme štvrúrovňovom vyhodnotení.(jedn.stupne: I.st.60ppm, II.st. 90ppm, III.st. 150ppm, IV.st. 250ppm). Odchýlne nastavenie prístrojov uskutočníme na základe požiadavky zákazníka.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č. +421/(0)911-700 364, alebo na E-mail adrese: mikrotrade@mikrotrade.sk